Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1484**

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-07-1616

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Ouer het Jaer ende oust xvjC vijchthijene" (08/1615); "1616".

Type: Kwitantie van de kerkfabriek van Roeselare aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: J. de Muelenaere, kerkmeester te Roeselare, verklaart dat hij van Guilliames van Houcke, pastoor van Oostnieuwkerke, die optrad in naam van de abt van Zonnebeke, de som van 6 pond groten Vlaamse munt ontving, welk bedrag overeengekomen werd in een overeenkomst tussen de kerkfabriek van Roeselare en de abt van Zonnebeke.

Tekst

test
[voorkant]

Ontfanghe[n] bij mij Onders[chreuen] als ee[n] vande Ghezwoore[n] der kercke van Rousselaere vut der handt van heer Guilliames van houcke Pastor der Prochije ende kercke van nyeukercke betaelende ouer Eer[weerde] heere mijn heere de[n] Prela[et] van Zunnebeke de somme van zesse ponde[n] groote[n] vlams ouer het eerste vierde Jaer volghende de[n] acoorde bij mijn Eer[weerde] heere [...?] ende de Ghezwoore[n] der voors[eijde] kercke ghemaect te[n] cause[n] ende breedere bij de[n] voors[eijden] accoorde en[de] contractte breedere gheexpresse[ert] mij Toorconde[n] des[en] xij.e[n] Juulij 1616 en[de] dese voors[eijde] zesse pon[den] groote[n] zijn ouer het Jaer en[de] oust xvj.C vijchthijene

J. de muelenaere 1616