Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1484*

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-11-1615

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in het iaer sesthienhondert veerthiene" (1614); "1615".

Type: Kwitantie door de kerkmeester van Roeselare aan de abdij van Zonnebeke, voor de betaling van een deel van de kosten van de reparatie van het koor van de kerk, overeenkomstig een overeenkomst met de abt

Beschrijving: J. de Muelenaere verklaart dat hij van G. V[an] Houcke, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, de som van 6 pond 5 schelling groten ontving. Als kerkmeester van Roeselare ontving hij deze som voor het vierde jaar van de uitvoering van een akkoord tussen de kerkfabriek en de abt van Zonnebeke, als tiendenheffer te Roeselare, betreffende de verdeling van de kosten van de reparatie van het koor van de kerk.

Tekst

test
[voorkant]

Wij onderschreue[n] kenne[n] bij dese[n] ontfae[n] te hebbe[n] van h[eer] G. V[an] houcke als Ontfangher der Abdie van Sonnebeke de so[mm]e van ses ponde[n] vijf schellinghe[n] ghroote ons [com]peterende in qualiteit van ghesworens der kercke van Roeslaere ouer het vierde iaer van seecker accort dat mijn heere de[n] Abdt van Sonneb[e]ke heeft met de hoofghesworens ende ghesworens ghemact ouer sijn contingent ende portie tot refectie van[den] choor deser kercke ter ca[us]e van thiende die hij in Roeslaere es heffende ende dat van den oust opghedae[n] in het iaer sesthienhondert veerthiene Actu[m] des[en] 22.e[n] [novem]bris 1615

J.[?] de muelenaere 1615