Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1484

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-05-1624

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vpden xxvj.en augustij 1615" (26/08/1615); "1624".

Type: Kwitantie door J. De Vooght en P. Weerbrouck aan de pastoor van Oostnieuwkerke, voor de betaling van de som bepaald in een contract met de abt van Zonnebeke, betreffende de herstelling van de kerk van Roeselare

Beschrijving: J. De Vooght en P. Weerbrouck verklaren dat zij van heer Anbrosius Weinsoone, pastoor van Oostnieuwkerke, de som van 36 pond parisis ontvingen, in volle betaling van het contract dat op 26/08/1615 gesloten werd tussen de gezworenen en hoofdgezworenen en de abt van Zonnebeke, betreffende de herstelling van de kerk van Roeselare.

Tekst

test
[voorkant]

Ontfae[n] bij ons onderteeckent Vut der hant van heer Anbrosius weinsoone Pastoor tot nieukercke de so[m]me van xxxvj £ p[arisis] ouer de vulle betalinghe van zeker contract eertijd[elick] ghemackt bij hooftgheswoor[nen] en[de] gheswoor[nen] met zyne E[erweer]d[ig]h[eij]t van Sonnebeque vpde[n] xxvj.e[n] augustij 1615 ter cause van[de] reparatie van[de] kercke der stede van Rousselare inhoudende dertich pont vijf schellij[nghe] groote[n] d[aer]mede tzelfde contract doot en[de] te niete[n] is actum vij.e[n] meij 1624

J. De voogHt 1624

P. Weerbrouck 1624