Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1469

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-10-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1728".

Type: Ontslag van M. Pijpe als baljuw/ontvanger van Klerkshove, en voordracht door hem aan de abt van Zonnebeke van Hubrecht Verenne als vervanger

Beschrijving: M. Pijpe neemt ontslag als baljuw en ontvanger van de heerlijkheid van Klerkshove, en stelt aan Patricius Hollevoet, abt en heer van Zonnebeke en van Klerkshove, de heer Hubrecht Verenne voor als nieuwe baljuw/ontvanger.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen Bailliu en[de] ontfangher der heerl[ichede] van Clercxhoue verclaert mits desen te Cederen en[de] ouer te geuen in handen van[den] Eerw[eerd]en heere patricius hollevoet abt en[de] heere van Zonnebeque mitsg[ade]rs heere van t'voors[eijd]e Clercxhoue sijne gheseijde Commissie van Bailliu en[de] Ontfangher Biddende den seluen heere abt in sijne plaetse te [...?] promoveren Sieur hubrecht verEnne en[de] Sal obligieren sijnen onderdaenighen Dienaer Jpre 11.e[n] [octo]bre 1728

M. Pijpe 1728