Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1498

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1699

Type: Acceptatie door Pieter Hoet van de aanstelling tot amman van Zonnebeke door de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Pieter Hoet verklaart dat hij de aanstelling tot amman van Zonnebeke, door de abt en heer van Zonnebeke, in dank aanvaard heeft.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen pieter hoet kent in dancke anueert te hebben van[de] Eerweerde Abt en[de] Heere van Sonnebeke de bedienijnghe van de Ammanije der seluer prochie bij prouisie en[de] tot wederroupen belouende bij desen sijne Abdij te dienen in alle vooruallende Saecken tot welcke hij causa Officij soude connen ansocht worden sonder eenigh v[er]gelt Toircon[den] desen 25.e[n] Nouember 1699