Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1499

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1699

Type: Acceptatie door Carel de Meersseman van de aanstelling tot amman van Zonnebeke door de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Carel de Meersseman verklaart dat hij de aanstelling tot amman van Zonnebeke, door abt Ambrosius, heer van Zonnebeke, in dank aanvaard heeft.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen Carel de Meersseman kent in dancke anueert te hebben van[de] Eerweerde heere Ambrosius Abt en[de] heere van Sonnebeke de bedienijnghe van[de] Ammanije der selue prochie bij prouisie en[de] tot wederroupen belouende bij desen sijne Abdije te dienen in alle vooruallende saecken tot welcke hij causa Officij soude connen ansocht worden sonder eenigh v[er]gelt Toircon[den] desen 25.e[n] Nouember 1699