Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1503

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-11-1699

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1699".

Type: Acceptatie door Guislein Mannes van de aanstelling tot baljuw van Zonnebeke door de abt van Zonnebeke, voor een periode van 3 jaar

Beschrijving: Guislein Mannes verklaart dat hij zijn aanstelling voor 3 jaar tot baljuw van Zonnebeke ontving van Ambrosius, abt en heer van Zonnebeke [+ overname van tekst aanstelling; + voorwaarden van de aanstelling].

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen kent ontfanghen te hebben sijne Commissie van Bailliu deser prochie van Sonnebeke danof den Jnhouden hiernaer volght van woorde te woorde ... Wij Ambrosius Abt en[de] heere van Sonnebeke Ons betrauwende op de capaciteit van S[ieu]r Guislein Mannes en[de] gheinformeert sijnde van VL[ieder] goet Leuen en[de] Comportement hebben vwen persoon ghestelt en[de] ghecommitteert Bailliu deser voorn[omde] prochie bij prouisie en[de] voor den tijt van drije Jaeren naestcommende met alsulcke prouffijcten en[de] emolumenten te weten voor de eene helft als om t'voorn[omde] officie van Bailliu alhier is competerende mits doende den ghewoonelicken eedt in onse handen en[de] ten voorderen volcommende al t'gonne incumbeert an[de] selue Bailliuagie ... Toircon[den] tot Sonnebeke den 13.en Nouemb[er] 1699

Ghelein Mannes 1699

test
[achterkant]

Creatie van Bailliu en[de] onderbailliu voor Sonnebeke midsg[ade]rs indemnizatie van Straetboeten ende andere diensten An[no] 1699

Jtem van[den] Greffier Bouten ten Jaere 1702