Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1501

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-10-1630

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1630".

Type: Situering door Balthazar Quinten van een stuk tiendenpacht van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke, gebruikt door Jan Breiandt

Beschrijving: Baltazar Quinten situeert een stuk tiendenpacht, gebruikt door Jan Breiandt en toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, gelegen in de Westhoek van Zonnebeke.

Tekst

test
[voorkant]

Dit Naeruolghende zijn de Lijsten Canten ende Aboutten van de Landen subiect onder eenen Houck Thiendepacht ghebruickt door Jan Breiandt toebehoorende d'Abdie van zonnebeke Ligghende Jnden westhouck van de zelue Prochie

Aluooren bestreckt haer de voornom[de] Thiende van noordtoosten Lancxt een Clein straettgien Commende van Nonnenbussche passeerende voor den hofdam van de Wedewe Marin Meulcx ende van daer voordts streckende noordtwest tzelue straettgien voor den hofdam van tgoedt daer P[iete]r Salin woindt ende van daer voordts tot voor den hofdam van t'goedt bewoondt door Steuen Breian doude toebehoorende Claeis van Elstlande keerende van daer zuudwest Lancxt de groote Jperstraete tot een Cleen straettgien dat Compt vanden Fresenberch Loopende zuudtoost passeerende voor den hofdam van t'goedt daer Joos Teerdelant woondt tot vpt veldt ghebruickt door P[iete]r Breiandt keerende van daer Oostwaerts Lancxt de landen van[den] Cloostere van nonnenbussche tot Jn t'voornoom[de] eerste straettgien Soo dat de groote Jperstraete aboutteerdt van noortweste[n] ende t'Cleene straettgien Commende vanden Fresenberch aboutteert van zuudtwesten ende de Landen vanden Clooster van Nonnenbussche van zuudtoosten

Aldus dese Aboutten gheteeckent vp t'beleedt vanden voornoom[den] Jan Breian vp de[n] 17.en Octob[er] 1630 mij Toorcon[den]

Baltazar Quinten 1630

test
[achterkant]

C. Zunnebeke Canten en[de] abauten van een deel thiende Jn[den] rebrouck a[nn]o 1630