Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1424*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-11-1511

Type: Verslag van zitting in het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de abt van Zonnebeke en jonker Fran[coi]s vander Gracht

Beschrijving: Verslag van zitting in het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de abt van Zonnebeke (eiser) en jonker Fran[coi]s vander Gracht (verweerder).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Bij ons de Raedslieden des ghecoren Keysers altyts vermeerder Srijcx Coninc van germanien van hongrien van dalmacien van croacie etcetera Ende karels erdshertoghen van oostrijcke Prince van spaengnen van beede den cecilien van Jhlrm. etcetera grauen van vlaendren etcetera Gheordonneert Jn vlaendren was ghedaen Jnde camere vanden Raede ons voorseijden heeren te ghendt den xxviij.en dach van nouembre Jnt Jaer duust vijfhondert ende elleuene dat Hiernaer volcht De zake dienende tusschen den abt vander kercke ende heerlichede van zinnebeke Heesschere ouer een zijde Ende Joncheere fran[ciscu]s heere vander gracht verweerere ouer andre Om bijden seluen verweerere tandwoordene ende te te stablisserene twee scellinghen parisis ende ooc twee persoonen te nommene om tsequestre te Regierne purgierende de verstekinghe Gheroupen ten toure vanden Rolle Ouer mids dat clais de mol procureur vanden voorseijden verweerere loochende tvortstel vanden heesschere nemende den fijn van niet ontf[ance]lic quade cause quijte heesschende costen Thof ordonneerde den voorseijden heesschere zijn Jntendit ouer te gheuene tvrijdaghen eerstcommende Ende committeerde den persoon tanderen tijden bijden seluen heeschere ghenomet ...om tsequestre te Regierne Hanghende dit ghedinghe of emmere totter anders? vp gheordonneert wert Ghedaen Jnt Jaer ende Dach als bouen

... Boullin