Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1461

Algemene gegevens

Type: Legger van de inkomsten van de kapelanij van Sint-Joris in Ter Bets, te Roeselare

Beschrijving: Legger van de inkomsten van de kapelanij van Sint-Joris in Ter Bets, binnen de parochie van Roeselare. De legger bevat de rubrieken inkomsten in Roeselare, inkomsten in Hooglede, en inkomsten uit renten.

Tekst

test
[voorkant]

Copia

Dyt zyn de vruchten vander Capelrie van S[i]nt Jooris ter beetse bynnen der prochie van Rousselare ligghende ten haluen weghe van Hooghleede

Jn Rousselare

Eerst xj lynen lants ligghende onder die Heerlicheede van den haselt in Oostiperambacht bachten den huyse van marten heerne ande noortzyde aen een stick lants toebehoorende ten goede ghenaemt tcaestel wytte die zuytzyde aen een stuck lants toebehoorende Jan heerne die westzyde ant tlant toebehoorende de w[eduw]e Joes de mueninck en[de] ghelt iarelickx in pachte xiij £ viij s p[arisis] neghen iaren gheduerende Jtem noch neghen lynen lants en[de] Lxxx roeden licghende onder Rousselaerambacht streckende aen die zuytzyde vp den Jperwech aen die noortzyde an tlant toebehoorende gillis de smet en[de] ghelt Jarelickx in pachte xx £ p[arisis] neghen iaren gheduerende

Jn hoghleede

Eerst twee lynen die half ligghende in die parochie van hoghlede vp die westzyde aen een weghelken loopende van S[in]t Ceryns lant naer Ghyts die noortzijde an het lant van de w[eduw]e Jan Willems die zujtzyde an tlant van Rougier Maes ghelt Jarelickx in pachte iij £ xij s neghen iaren gheduerende

Jn Renten

Eerst iarelickx in renten vp vier lynen mersch aen die Oostzyde vande hoofstede en[de?] toebehoorende Jacob muelepas viftich s p[arisis] Jtem noch een rente iarelickx gaende vp een stick lants an die Noortzyde van[de] voorseyde mersch ghelt het buynder xxx s p[arisis]

Scriptum anno 1571 et signatum Matheus Bussche

Concordat present copia cum suo originali collatione facta per me Notarium infrascriptum hac 23. Junij 1618

L. Kestelt[/Kestels] Notar[ius]

test
[voorkant]

Aenghaende de Cappelrie van S[in]t Jooris Rousselare