Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1455

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-06-1617

Type: Overzicht van de documenten betreffende de kapel van de broederschap van OLV te Roeselare, die de pastoor van Roeselare ontleende van de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Kort overzicht van de documenten die J. D Mayere, pastoor van Roeselare, in leen gekregen heeft van de abt van Zonnebeke, met de belofte om ze terug te geven wanneer de abt daarom zal vragen. De stukken betreffen de kapel van de broederschap van OLV te Roeselare.

Tekst

test
[voorkant]

Bewijsen bij mij onderschreuen ouerghenomen wt die hant van mijn Eerwerde heere mijn Heere den Prelaet van Sonnebeke welcke beloue te belifte van mijn voornomde heere weder omme te gheuen Eest twee parchemijne saterkens bij een gheuoucht een beginnende Jn Nomine D[omi]ni dander Vniuersis et singulis

Jtem een saterken van renten in Cachtem beginnende Wij Joos tinde

Jtem pachten an landen

Jtem den buckschen beginnende Redditus capellanie

Jtem een saterken beginnende Tenerabilibus nec non magnarum et cot.

Jtem noch een papier beginnende datum per copiam

Dese mentionerde bewijsen sijn rakende die capelle van het broederschap vanne onse vrauwe in Rousselare actum den 19 Juni 1617

J. D. Mayere Pastor Rollariensis

test
[achterkant]

recipiter[?] vande bewijse[n] gheweert door de[n] Pastor Mayere