Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1435

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-11-1614

Type: Verzoek van de betalers van de kapoenrente te Hooglede aan de abt van Zonnebeke om hulp om enkele wanbetalers te laten meebetalen

Beschrijving: De personen die jaarlijks aan de abdij van Zonnebeke een kapoenrente moeten betalen, vragen de hulp van de abt om ervoor te zorgen dat enkele wanbetalers hun deel van de verschuldigde kapoenen betalen. Het gaat, met name, om Jan vander Straete (1/2 kapoen) en Passchier Lammens (1/2 kapoen). De briefschrijvers, Pieter Vereecke, Jaques Angillis, Vinsent van Daele, Joos de Cueninck en Carel Wituoet verklaren dat zij hun best gedaan hebben om die personen te laten betalen, en zelfs naar Menen en Kortrijk gegaan zijn, maar dat zij wat hulp van de abt op prijs zouden stellen.

Tekst

BRU-AGSB-z-n1435 [voorkant]

vrijndelijcke groetenesse an VL[ieden] mijn heere den napt van zoenebeecke Wij gelders van de caepoenen in hoocheleede sijn VL[ieden] schrijuende an Wije de faute is van den capoen die der te cort gheleeuert gheweest heeft twaelf ofte dertien Jaeren eerst Jan vander Straete eenen haluen capoen den welcken sijnen schoon zoene Leeueren moet die is Woenende tot ounnaerde maer de gronden sijn Liggende bijnnen de prochije van hoocheleede op den meij boom bij de plaetsse ende den anderen haluen capoen moet Leueren passchier Lammens ende Wij gelders al te saem[en] ick pieter vereecke ende jaques angillis ende vinsent van daele ende Joos de cueninck ende carel Wituoet sijn VL[ieden] vrijndelijck biddende dat gijlieder saut belieuen ulieder deuoor te doene om halderlieden te doen betaelen met den balliu vanden prijnsse ofte andersijns ende Laete VL[ieden] Weeten hoe ick vinsent van daele gheweest hebbe tot meenen naer salemoens van Robaeijs ende van daer naer corterijcke tot den penssenaerijs Jan Wullems die ghehuuwet is met de dochter van Jan vander staete om de selue zaecke al effen te brijnghen twelck wij noch hoopen Jeghens naercommende Jaer Wel te crijghen belieft ons mijn heere den abt Wat te helppen het welcke dat Wij an mijn heere den abt vrijndelijkcke sijn biddende dit ghedaen op den 10 van nouembre int Jaer 1614

test
[achterkant]

Hoghelede