Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1458******

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Overzicht van de inkomsten van de kapelanijen van Sint-Jacobs en OLV 'castri de Jseghem' te Roeselare

Beschrijving: Uittreksel betreffende het jaarlijkse inkomen van de kapelanijen van Sint-Jacobs en van OLV 'castri de Jseghem' te Roeselare; het betreft 214 bansten (manden) haver, Roeselaarse maat.

Opmerking: Uittreksel.

Tekst

test

extract aengaende het jaerlijckx incommen van de cappelle van S[anc]ti jacob en[de] B[eate] marij castri de jseghem binnen Rousselaere bestaende in 214 bansten haver Rousselaersche maete waer van een derde moderatie moet gegeven worden ende waer in oock sijn eenighste landen geabandoneert voor de rente bestaende in alles als volght

een partije landt groot twee lijnnen 97 roen verpacht - 8: 0: 0 vijf partijen te saemen groot 9 gemeten 1 lijnne 15 roen verpacht - 30: 0: 0 vijf partijen landt ende meersch groot te saemen vier gemeten een lijnne 55 roen verpacht - 18: 0: 0 item een partije landts groot 3 gemete een lijnne 34 roen verpacht - 5: 0: 0 vier partijen landt meers ende bursch te saemen groot 3 gemete een lijnne en 78 roen verplacht [sic?] - 26: 0: 0 item twee partijen groot 1: 2: 8 roen verpacht - 11: 0: 0


----------------------------------------------------------------- - 98: 0: 0

andere notitie ter cause van de haver rente bestaende in hondert salvo justo en sestigh bansten bedraeghende jaerlijckx - 173: 7: 6

test

alle het incommen vande Capillanien van Rouselaere