Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1457*******

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-11-1755

Opmerkingen analytische datum: De tabel werd niet gedateerd; onder de tabel bevinden zich echter de goedkeuringen van de voorgestelde verdeling door de abt van Zonnebeke (daterend van 10/11/1755) en van het kapittel te Rijsel (daterend van 22/08/1755); de meest recente goedkeuring wordt als datering voor het document gebruikt. // Bijkomende datering: "le 21 8bre 1701" (21/10/1701); "Le vingt deux aoust 17.C cinquante Cinq" (22/08/1755).

Type: Tabel met de verdeelsleutel voor kosten betreffende de kerk van Roeselare, te verdelen onder de tiendenheffers

Beschrijving: Tabel met de verdeelsleutel voor onkosten aan de kerk van Roeselare onder de drie tiendenheffers: het kapittel van Sint-Pieters te Rijsel, de abdij van Zonnebeke, en de kapelanij van Sint-Kruis. De verdeelsleutel werd opgesteld op 21/10/1701, en de tabel wordt nu goedgekeurd door het kapittel van Rijsel en de abdij van Zonnebeke.

Tekst

test

Pour le chapelre[?] de S[ain]t Pierre

Tableau pour faire les repartitions des frais a la charge des Codecimateurs de La Disme de Rousselare suivant la repartition faite le 21 [octo]bre 1701 et Signeé par M[onsieu]r P.I. de Lannoy, f. Ingilliard deputés de M[onsieu]r du chapitre de S[ain]t Pierre a Lille A. Crommelink OEconome de L'Abbaye de Zonnebeke et C.M. Niquet Receveur dudit chapitre ou Dans la Somme de 1949 florins Les Codecimateurs ont payés Comme S'ensuit [flor[ins]] M[onsieu]r du chapitre - 1033: 0: 0: M[onsieu]r de Zonnebeke - 700: 0: 0: le chapelain de S[ain]te Croix - 216: 0: 0:


------------------------------------------------ 1949: 0: 0

[dan hele tabel met relatieve verhoudingen van de bijdragen van de 3 partijen]

je sousigné abbè de Zonnebeke approuve ce tableau pour faire les repartitions etcetera fait a Zonnebeke ce 10 [novem]bre 1755 jean bapt[iste] de vos abbè de Zonnebeke

Approuvé en Chapitre Le vingt deux aoust 17.C cinquante Cinq moy present

C. f. Le Bon secret[aire]

test

tableau pour faire Les repartitions de frais a La charge des codecimateurs de La disme de Roulers