Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1457****

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-08-1688

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1688"; "op den tweeden Junij 1688" (02/06/1688).

Type: Erkenning door de baljuw van Roeselare dat de abt van Zonnebeke het recht heeft om de kerk- en disrekening van Roeselare af te horen, en te ondertekenen

Beschrijving: N. D Brouckere, baljuw van Roeselare, trekt het protest in dat hij door notaris Mattheussens had laten aantekenen bij de abt van Zonnebeke op 02/06/1688, en verklaart dat de abt volledig in zijn recht is wanneer hij aanwezig is bij het afhoren en ondertekenen van de rekeningen van de kerkfabriek en dis van Roeselare, en dat hij dat recht niet meer zal betwisten.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1457**** staat onder BRU-AGSB-Z-n1457***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-1457

Den onderschreuen bailliu der Stede van Rousselaere verclaert bij desen

test

te laeten onderblijuen het protest bij hem doen doen op den tweeden Junij 1688 door den notaris Mattheussens aenden eerweerden heere Abt ende heere van Sonnebeke breeder hiervoren vermelt t laetende bijdies den voornomden Eerweerde heere Abt in sijn recht ende deughdelicke possessie van te staene ende vachieren ouer d'auditie vande kercke ende Disch rekenijnghe der voornomde stede ende prochie van Rousselaere midsgaders die te sluijten ende ondertekenen als voor desen sonder hem in eenigher manieren te willen molesteren ofte troubleren mij Toorconden desen xj.en Oust 1688 te Rousselare

N. D Brouckere 1688