Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1392

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-07-1645

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "tot j.a Julij 1645" (01/07/1645); "1645".

Type: Kwitantie door de pastoor van de Potterie aan de priores van de Potterie voor de betaling voor zijn diensten

Beschrijving: Pastoor Vander Kijndere van de Potterie (te Brugge?) verklaart dat hij van de priores van de Potterie de som van 40 ponden groten ontving, voor een jaar dienst, en 2 ponden groten voor de begrafenis en het jaargetijde van wijlen Maria Staels.

Opmerking: Link met de abdij van Zonnebeke?

Tekst

test
[voorkant]

Ontfae[n] bij mij onders[chreuen] wter hant vande priorisse vande potterije ouer ee[n] Jaer dienst tot j.a Julij 1645 de somme van veertich ponde[n] grooten midts e[nde] noch twee ponden groote[n] ouer de begrauinghe ende iaerghetijde vande Ouerlede[n] vrauwe Sr. maria staels Actum dese[n] 15ste[n] Julij Jaere als voore[n] Torconde[n]

Vander Kijndere pastoor vande Potterije 1645

Val[et] 42 £ gr[ooten]

test
[achterkant]

quitantien van de pastoors van de potterije

N: 5