Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1396

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-05-1701

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan de econoom van de abdij om op te treden als zaakgelastigde van de abdij

Beschrijving: Abt Ambrosius van Zonnebeke geeft Aquilinus Crommelijnck, religieus en econoom van de abdij van Zonnebeke, volmacht om op te treden als zaakgelastigde van de abdij.

Tekst

test
[voorkant]

Wij onderschreuen attesteren [doorstreept: bij desen] gheauthoriseert te hebben soo wij authoriseren bij desen den persoon van heer Aquilinus Crommelijnck onsen Religieus e[nde] Oeconome tot het procureren van de affeirens raeckende de Abdije van Sonnebeke instellen e[nde] v[er]uolgen van processen angaende de selue Abdije belouende al t'gonne hij diesangaende sal ghedaen hebben te houden voor goet vast e[nde] van weerden Jn teken der waerheit hebben dese ghesegelt met onsen ghewoonel[ijcken] zegel e[nde] ondertekent op den 9.en Meij 1701

Ambrosius Abt van Sonnebeke