Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1408

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-12-1571

Type: Overzicht van de renteplichtigen voor het gebruik van de hernis van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse

Beschrijving: Overzicht van de 'hoofdmannen' die rente betalen aan de abdij van Zonnebeke voor de hernis te Lampernisse, met vermelding van hoeveel de rente bedraagt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit naervolghende zijn de persoonen die ghelden Jnde hernesse van mijn heere den abt van zunnebeike gheleghen Jnde prochie van Lampernesse

per[?] hofmanschip

Oleuijer pijeren x l vj s xj d ob.

Den zeluen xxvij s x d parisis

Somme oleuijer pijeren iij lb xiiij s ix d ob.

De cellebroeders binnen vuernen ghelden - xviij s iiij d parisis

De prochijpape van Lampernesse ghelt - ij s viij d ob.

Den disch van Lampernesse ghelt ghelt - vj s v d den zeluen - v s v d den zeluen ghelt - iij s

Somme disch xiiij s x d

j hoofmanschip

pieter de looke causa vxoris ghelt - xvj s vj d

Sijnt Janshuus Jn brugghe ghelt Jaerlijx pachter gillis pieterloot xvj s iij d ob.

Fredrijck pas[?] ghelet jaerlijcx dannof pachter es gillis pieterloot xvj s iij d ob

Jan pijbien ghelt jaerlijx xxiiij s iiij d ob den zeluen ghelt noch xxj s v d ob comt tsame xlv s x d

Joos de boom ghelt Jaerlijx xiiij s iij d

de Kijnderen van bernaert pieren ghelden Jaerlijx - xliiij s iiij d ob vpde gansewede De weduwe ende de Kijnderen van bernaert pieren ghelden Jaerlijx vpde walleweede xxvij s x d ob

test

De zelue weduwe met huer Kijnderen ghelden Jaerlijx vpde viij ghemeten - Lv s v d

Somme vla? ende ... ... pyeren vj lb vij s viij d parisis

Katelijne de weduwe van Jan willems ghelt Jaerlijx dannof pachter es bouden proot xxiij s iij d ob

De trinijteijt van hondscoote ghelt Jaerlijx dannof pachter es gillis pieterloot xij s xj d

Tclooster van wercken ghelt Jaerlijx - xxx s x d ob

Joos de crane ende mr. niclaes de wulf wonende tarmentijers ghelden Jaerlijx - viij s

de zeluen ghelden siaers xxix s viij d ob

De zelue ghelden xliij s viij d siaers

compt tsame iiij lb j s iiij d o b.

gillis pieterloot causa vxoris fransken tkijnt van Joris vande Walle fran[ciscu]s pilgrim ende meer andere ghelden Jaerlijx dannof pachter es victoor pijeren v lb xiiij s viij d

mijn heere van Kinneghem dannof pachter es Guylle Le feuttrije ghelt Jaerlijx - x lb parisis

Somme totale van voornomt hernessen met x s iij d parisis siaers die de co. in ghelt ouer gillis speelman daerof pachter es heijndrijck outers bedraecht xlj lb x d o b.

Aldus de voornomde hernesse ghesmaldeelt elc hooftmanscip bij sondert achtervolghende de bewijsen onder mij onder teekent rustende van deser hernesse ten verzoucke van Jan outers ballyu ende ontfanghere vande voornomde hernesse mij Toorconden als Lantmeeter slant van vuernambacht desen vijen Jn December xv.C Lxxj

P. Ghijs

test

Lampernisse

alle de gelders van renten vande heerelichede van Lampernesse an[no] 1571