Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1402

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-11-1628

Type: Verzoek aan de abt van Zonnebeke door de renteplichtigen van een kapoenrente te Hooglede, betreffende het aanpakken van de wanbetalers van deze rente

Beschrijving: Vincent van Dale, Pieter Vereecke, de erfgenamen van Rougier Angelis en anderen, vragen de abt van Zonnebeke om hulp. Deze inwoners van Hooglede zijn de abt jaarlijks een kapoenrente schuldig, maar enkelen van de renteplichtigen (Paeschier Lammens filius Gheerts en de erfgenamen van Jan vander Strate filius Loonis) weigeren hun aandeel in het verschuldigde aantal kapoenen te betalen. De gewillige betalers vragen nu om een document, waarmee de heer Weynsone, pastoor van Oostnieuwkerke, de wanbetalers zou kunnen dwingen om hun aandeel te betalen.

Tekst

test
[voorkant]

Belieue zijn Eerw[eerd]e heere Mijn heere den Prelaet van Sonnebeke behulpich te wesen de ghelders vande Capoenen binnen de prochie van hooghelede die zyliede[n] anden voornomden heere Jaerlicx schuldich zijn met de selue te acomodere[n] van een extraict ofte Copie auctenticq van[de] bewijsen vp dat de ghewillighe ghelders conne[n] doe[n] betaele[n] die ter Contrarie[n] sustin[er]e als Paeschier La[m]mens f[ilius] Gheerts e[nde] dhoors Jan van[der] Strate f[ilius] Loonis de welcke nochtans van voor[en] Jn possessie van betaele[n] zyn vut crachte van hemliede[n] ghebruijck van Lande[n] t'zelue bewijs te doe[n] beweghen an mijn heere Weynsone Pastor van Oostnieuk[erck]e die het ande v[er]souckers beweghe[n] zal De voors[eijd]e v[er]souckers zijn Vincent van dale Pieter vereecke dhoors Rougier Angelis e[nde] and[er] des[en] xiiii nouemb[er] 1628