Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1421

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-11-1623

Type: Begeleidende brief van inwoners van Hooglede aan de abt van Zonnebeke, bij de betaling van een gedeelte van de verschuldigde kapoenrente

Beschrijving: Jan van Zwaenepoel bezorgde een briefje aan de abt van Zonnebeke; daarin melden een aantal inwoners van Hooglede, die de abdij van Zonnebeke een kapoenrente schuldig zijn, dat zij de abdij een aantal kapoenen zenden. Ze verontschuldigen zich voor het feit dat ze niet heel het verschuldigde aantal van 15 kapoenen kunnen zenden, maar bepaalde personen hebben hun aandeel in de kapoenrente niet betaald, en zij vragen dan ook dat de abdij zelf zou proberen om deze personen te laten betalen.

Opmerking: Het document bestaat uit 2 verschillende delen, in 2 verschillende handschriften: een briefje van de inwoners van Hooglede die de abdij een kapoenrente verschuldigd zijn, en de commentaar van de heer Wicart.

Tekst

test
[voorkant]

Vrijndelijcke groetenesse an V L[ieden] mijn heere den napt tot Zunnebeecke Wij sijn V L[ieden] sendende de capoenen ende voort van den capoenen die in quessie gheweest heeft hoopen dat Wij de[n] persoenen noch wel vinden sullen ommers bevijnden dat is Ligghende an passchier Lammens ende bartolemeus de muelenaere den eene[n] halfuen en den andren halfuen an de Kinderen van Jan vander straete want wij ghesijn hebben tot saelemon van robaeijs tot meijnen ende tot corterijcke tot den soene van Jan vander straete f[ilius] Joans ende vinden dat an de seluen es lijeghende ende wij bidden dat ghij Lieden sout belieuen de selue zout belieuen te poeghen om te doen betaelen

de[n] thiensten [novem]bre 1623 heeft Jan van zwaenepoel desen houdt briefken an mi[n] heer den abt heer van Zunnebeke ghebrocht van weghen die van hoghelede raekende de 15 Capoene[n] die sij ons moete[n] iaerlix leueren

K. Wicart