Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1416

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-06-1533

Type: Permutatie tussen de scholaster van Roeselare en de kapelaan van OLV in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Guillermus de Mera, priester van het bisdom Doornik en openbaar notaris op apostolische gezag, verklaart dat meester Judocus de La Royere, scholaster van de stad Roeselare, en Rogerus de Molendino, kapelaan aan het altaar van OLV in de abdij van Zonnebeke, van beneficie willen ruilen. Zij verklaren te zullen voldoen aan alle verplichtingen waarmee zo een permutatie gepaard gaat, en stellen zich daarvoor garant met al hun bezittingen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

JN Nomine Dominj Amen Per hoc praesens publicum Instrumentum Cunctis pateat euidenter et sit notum Quod Anno a Natiuitate Dominj Millesimo quingentesimo tricysimo tertio Jndictione Sexta Die vero vicesima secunda mensis Junij Pontificatus Sanctissimj in christo patris et Dominj nostri Dominj Clementis diuina prouidentia pape Septimj anno Decimo Jn mei Notarij publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constituti venerabiles viri Dominj magister Judocus de La Royere perpetuus Scholasticus Oppidi rollariensis et Rogerus de molendino perpetuus capellanus ad altare beate Marie situm in parrochiali ecclesia et Conuentu Monasterij eiusdem beate Marie de Zunnebeke ordinis Sancti Augustinj Canonicorum regularium Tornacensis et Morinensis respectiue Dioecesis principales principaliter pro seipsis Animo et Jntentione vt asserebant de Scholastria dicti Oppidj ac perpetua Capellania ad Dictum altare quas respectiue obtinent ad inuicem permutandj Citra t... quorumcumque procuratorum suorum per eos et eorum quemlibet hactenus quomolt. constitutorum reuocationem Omnibus melioribus modo via Jure causa et forma quibus magis melius et efficatius de Jure potuerunt et debuerunt feceruunt constituerunt crearunt nominarunt et solemniter ordinarunt suos veros certos legitimos et jndubitutos procuratores actores factores negociorumque suorum infrascriptorum gestores ac Nuntios speciales et generales ...dem spetialitas generalitati non deroget nec econtra videlicet egregios Dominos magistrum Matheum Coorde Decanum Rollarien. ac Johannem Case et adrianum de Dondere presbiteros Morinensis et Tornacensis Diocesum ... ... presentem et abuntes[?] tamque presentes et eorum quamlt. Jnsolidum Jta ... qu...dem non sit melior conditio pr...mitus occupantis nec delerior subsequentis Sed quod vnus eorum jnceperit aliter eorumdem id prosequj valeat mediare terminareque et finire spetialiter et expresse non ipsorum duorum Constituentium nominibus et pro eis Scholastriam et Capellaniam perpetuas prefatas quas vt prefertur respectiue obtinent in illarum Ordinarum Collatoris Presentatoris siue omnimodi dispositoris vel alterius ad id ptatem. Habentis manibus ad delitos f... et effectum vt de Capellania Judoco et de Scholastria propetitis Rogero prefatis ex causa permutationis et non alias aliter nec alio modo respectiue prouideatur resignandum cedendum et renuntiand... Litterarumque desupra expeditionj consentiendum et consensum prestandum ac litteras ipsas ad hoc necessarias et oportunas Jmpetrand... et obtinendum Jurandumque in ipsorum dominorum Constituentium et cuiusque ipsorum animas qu...dem in huiusmodi resignatione et renuntiatione non Jnteruenit seu Jnterueniet quomodolibet fraus dolus Symonie labes siue alia queuis illicita pactio seu coruptela Necnon dictarum vigore litterarum cum obtente faciuit corporalem realem et actualem possessionem Scholastrie et Capellanie predictarum Juriumque et pertinend... omnj eorumdem petendum apprehendendum nanciscendum[?] Jntrandum et adixiscendum?] et se in huiusmodi possessionem ponj et jnducj ac jnductum defendi faciendum et agendum vnum quoque vel plures procuratorem seu procuratores loco suj et eorum cuiuslibet cum simili aut ...tata ...tate substituendum eumque vel eos reuocand... totiens quotiens opus fuerit et sibi visum fuerit expedire presenti procuratoris nichilominus in s...o robore duraturo Et generaliter omni alia et singula faciendum dicendum gerendum et exercendum que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu etiam quomolt. oportuna Et que ipsimet Dominj Constituentes facerent seu facere possent si premissis omnibus et singulis presentes et personaliter Jnteressent etiam si talia forent que mandatum exigerent magis special... qu... presentibus sit expressum Promittentes igi. ijdem domini Constituentes mihi Notario publico Jnfrascripto tamquam publice et m...ctem tue persone rite et legitime stipulanti et recipien... vice ac nomine omnj et singulorum quorum Jnterest Jntererit aut Jnteresse poterit quomo... in futurum se ratum gratum atque firmum perpetuo habituros totum id et quicquid per dictos procuratores constitutos et substituendos actum dictum gestum fractum procuratum ve fuerit in promissis seu aliquo promissorum Releuantes nichilominus et releuare volentes ijdem dominj Constituentes procuratores huiusmodi ab omnj onere satisdandj Judicioque sisti et Judicatum soluj Cum omnibus et singulis clis. necessarijs et oportunis Sub ypothecu et obligatione omnj et singulorum bonorum suorum mobilium et Jmmobilium presentium et futurorum ac sub omnj Juris et facti renuntiatione ad hoc necessaria pariter et cautelia Et Jnsuper/ra voluerunt et expresse consenserunt ijdem hoc publicum Jnstrumentum Juxta dictamen sapient... in meliori et debita forma refermetur si et quotiens opus foret facti t... substantia in aliquo non mutata Dei et super quibus promissis omnibus et singulis dicti dominj Constituentes sibi a me notario publico Jnfrascripto vnum vel plura publicum seu publica fieri atque confie petierunt Jnstrumentum et Jnstrumenta acta fuerunt hec in dicto Oppido Jn Hospitio Jnter signij Corum[?] Sub anno Jndictione Die mense et pontificatu quibussupra Presentibus ibidem diferens viris dominis Johanne maye et Daniele Coci presbiteris dicte Tornacensis diocesis Testibus ad premissa vocatis habitis spetialiter atque Rogatis

G. mera nomen bonum pre diuitijs

Et ego Guillermus de Mera presbiter Tornacensis diocesis publicus apostolica auctoritate Notarius ad in archiuo Romano Curie descriptus notatatus et matriculatus Quia premissis omnibus et singulis vnacum prenominatis testibus praesens Jnterfuj Jdeo hoc praesens publicum Jnstrumentus scripsi subscripsi et publicauj Signoque et nomine meis solitis et consuetis signauj in fidem omnj et singulorum premissorum rogatus et requisitus

test

rousselare Permutate Capell[aniae] B[eatae] marie ... et scholastriae 1533