Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1412

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-06-1644

Type: Volmacht van de abt van Zonnebeke aan de econoom van de abdij om hem te vertegenwoordigen in de contacten met de pastoor van Noordschote

Beschrijving: Bernardus de Hane, abt van Zonnebeke, geeft Victor de Vorstere, econoom van de abdij, volmacht om in zijn naam op te treden tegenover de pastoor van Noordschote.

Opmerking: Wellicht kladversie.

Tekst

test
[voorkant]

Bernardus de hane Abbas monasterij B[eatae] M[ariae] de So[n]nebeke dioecesis Jprensis vniuersis et singulis p[re]sentes litteras visuris salute[m] in D[omi]no notum facimus nos D[omino] Victori de vorstere oeconomo p[re]fati monasterij concedere [bovenstaand: d...] auctoritate[m] in p[re]sentibus [bovenstaand: causa] negotijs contra Pasto- re[m] de norschote transigendi vel aliter agendi p[re?][...] iudicauerit expedire Actum in p[re]fato monasterio 9 Junij 1644 ratumq[ue] habituros quidquid in p[re]fata causa actum fuerit Jn quorum fidem p[re]sentes litteras sub chirographo nostro ac sigilli nostri appressione co[m]muniuimus

test
b [achterkant]

Authoriza[ti]o ad agendum no[m]i[n]e alterius ad lites