Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1411

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-08-1688

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "dit Loopende Jaer xvjC achtentachtentich" (1688); "1688".

Type: Verpachting van de 'vliegende jagerij' te Geluveld en Zonnebeke door de abt van Zonnebeke aan Jaecques van Oudendicke

Beschrijving: Jacobus Piers, abt en heer van Zonnebeke, verpacht de 'vliegende jagerij', deels in Geluveld en deels in Zonnebeke, aan Jaecques van Oudendicke voor het jaar 1688 [+ situering van de pacht], op voorwaarde dat deze de abdij 8 koppels patrijzen zal leveren.

Tekst

test
[voorkant]

Wij onderschreuen Jacobus Piers Abt Heere van Zonnebeke etc[etera] kennen bij desen v[er]pacht te hebbe[n] voor dit Loopende Jaer xvj.C achtentachtentich aen Jaecques van Oudendicke de vliegende Jagerije van Guilleuelt dabdije competerende Jmmers soo verre haere heerel[ichede] is streckende mitsgh[aede]rs Jn Zonnebeke tot het strattien passerende neffens den groote[n] viuere Loopende naer de[n] luseboom: midts benoorde acht coppels pertrijsen te[n] v[er]soecke en[de] contentemente van[den] Eerw[eerden] heere Abt Ten iii Oest 1688

J. V. oudendijcke 1688

test
[achterkant]

Commissije van[de] vogelrije op Guilleuelt 1688