Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1105

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-09-1737

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "de anno 1706 die 30 julii" (30/07/1706); "Die 30 julii 1706" (30/07/1706).

Type: Antwoord vanuit Rome op 3 vragen van de abt van Zonnebeke betreffende de geldigheid van een aflaat wanneer niet voldaan wordt aan het opgelegde aantal missen

Beschrijving: Brief van broeder Pius vanden Dijck, dominicaan te Rome en theoloog van de Bibliotheca Casanatensis, aan abt Patricius Holvoet van Zonnebeke, met het antwoord van kardinaal Panciaticus op 3 vragen van de abt in verband met de zeven dagelijkse missen die gedaan moeten worden aan een altaar voor alle overledenen. Het antwoord op de vragen kan gevonden worden in een verklaring van de Sacra Congregatio Indulgentiarum van 30/07/1706: 1° wat moet er gebeuren wanneer iemand de missen niet kan doen die volgens een bepaalde aflaat gedaan moeten worden, omdat hij moet preken tijdens de vasten of de advent, of door een feestdag of een begrafenis, of omdat hij door zijn oversten naar elders gestuurd wordt om missen te doen? Blijft de aflaat van kracht, of wordt die opgeschort? Antwoord: tijdens de vasten en advent wordt de aflaat opgeschort, in de andere gevallen niet; 2° wat gebeurt er met die aflaat als het vastgestelde aantal missen niet gedaan wordt door ziekte van de priester? Antwoord: de aflaat wordt niet opgeschort; 3° wat gebeurt er met de aflaat als de missen niet gedaan worden door de afwezigheid van kanunniken en priesters uit seculiere kerken, voor een aantal dagen of maanden? Antwoord: zie antwoord 1°.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Amplissime Domine Abbas Prone. [procuratione?] Colme. [?]

Gavisus sum plurimum nactum me tantem aliquando parvulam occasionem ostendendi quanta cum promptitudine desideraverint semper ac Desiderem Amplitudini vestrae inservire et obsequi. Ecce enim quam citissime potui mitto desideratum Altare privilegiatum pro omnibus fidelibus defunctis. in cujus expeditione miravi haud [not at all, by no means] de- bet insertum esse numerum septem missarum indies [from day to day] celebrandarum non in ipso altari, sed in Ecclesia; id enim habet stijlus curiae pro Eccle- siis Regularium, et, dum altare est privilegiatum non pro membris ali- cujus specialis confraternitatis, sed omnibus omnino Defunctis fidelibus: pro- ut praesens privilegium sonat. Circa quem tamen numerum Missarum id quoque reflectendum: extare Declarationem S. Congregationis indulg- entiarum, de anno 1706 die 30 julii super Dubiis .1. An absentibus Reli- giosis ex causa praedicationis tempore Quadragesima vel Adventus, vel quan do occasione festivitatum vel funerum, aut similium a Superioribus ad ce- lebrandum alibi transmittuntur, indulgentiae concessae cum certo numero Mis- sarum, qui ob dictas causas impleri non potest, prorsus cessent, vel pro eo tem- pore, quo numerus non fuerit adimpletus sint suspensae, vel potius remaneant in suo robore .2. An idem sit statuendum deficiente praefixo numero Mis sarum ob infirmitatem sacerdotum, tam Regularium quam Saecularium

test

3. An pariter idem sit statuendum deficiente numero Missarum ob absen- tiam ab Ecclesiis Saecularibus Canonicorum et Sacerdotum per aliquot dies et menses? Ad praefata inquam dubia responsum est vt sequitur. Die 30 julii 1706 Sacra Congregatio Eminentissimorum S[anctae] R[omana] E[cclesiae] Cardina- lium Concilii Tridentini interpretum ad primum quoad primam partem pro tempore adventus et quadragesimae censuit remanere suspensas, non autem in reliquis, dummodo raro contingat. Ad secundum censuit non re- manere suspensas. Ad tertium satis provisum in primo

B. Card. Panciaticus Praefectus vincentius Petra Secretarius

Hanc resolutionem gratam futuram hic adscribendam duxi pro occurentibus dubiis si in vllo alio valeam inserrire imperet Rogo et obtestor ei qui since- rissime subscribitur

Amplissime Domine Abbas

Amplissimae Dominationis vestrae Humillimus ac Devinctissimus Servus

F. Pius vanden Dijck ord[inis] Praed[icatorum] Theol. Casanatensis

Roma 14. Septemb[ris] 1737

test

Amplissimo

Amplissimo Domino Patricio Holvoet Abbati Celeberr[imae] Abb[atis] B[eatae] M[ariae] V[irginis] De Sonnebeke Ord[inis] Can[unicorum] Regul[arium] S[ancti] Augustini

Sonnebeke