Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1214

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-03-1756

Type: Rekening en kwitantie van Joannes van de Kendelaere aan de abdij van Zonnebeke voor levering van goederen en diensten voor werken aan de pastorij van Oostnieuwkerke

Beschrijving: Joannes van de Kendelaere verklaart dat hij, in opdracht van de pastoor van Oostnieuwkerke, voedsel en onderdak verschafte aan de twee personen die de pastorij kwamen verven, en dit gedurende 12 dagen, tegen 7 schelling per dag, wat neerkomt op 8 pond 8 schelling. Ook leverde hij 6 1/2 pinten lijnzaadolie voor de verf, tegen 7 stuivers per pot, wat neerkomt op 4 pond 7 schelling 6 denier. Voor de pannen die hij van Roeselare bracht, vraag hij 14 schelling. Het totaal van zijn rekening komt op 13 pond 9 schelling. Dit totaal wordt bevestigd door G. De Stoop. Van de Kendelaere verklaart dat hij dit bedrag ontvangen heeft van A.F. DeClercq, griffier van Zonnebeke, die optrad in naam van de abdij.

Tekst

test
[voorkant]

Joannes van de Kendelaere declareert ghegeven t'hebben den montCost bij ordre van den heer pastor der prochie van oostnieuwkercke aende twee persoonen die het pastoreel huijs gheverwent hebben ten voorleden jare den tijdt van twalf daeghen met Logist aen Zeven schele jder dagh comt - 8: 8: 0 d

jdem ghelevert ses potten en[de] Een half pijnte Lijenzaet olie tot het verwen t'selve huijs a zeven stuijvers den pot Comt - 4: 7: 6 d

jtem over ghebrocht te hebben van rousselare pannen ghe-employeert aen t'voorn[omde] huijs - 0: 14: 0 d _____________________________________ t's[aeme]n - 13: 9: 0 d

jta est g. De Stoop

ontfaen van[den] greff[ie]r a. f. DeClercq betaelende bij ordre over d'abdije van zonnebeke t'jmport deser actum desen 25.e[n] maerte 1756

t'marcq + van joannes van de Kendelaere