Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1140

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1704"; "Lichtmisse 1744" (02/02/1744); "Lichtmisse 1745" (02/02/1745); "Lichtmisse 1746" (02/02/1746); "Lichtmisse 1747" (02/02/1747); "Lichtmisse 1748" (02/02/1748); "Lichtmisse 1749" (02/02/1749); "Lichtmisse 1750" (02/02/1750); "Lichtmisse 1751" (02/02/1751); "Lichtmisse 1752" (02/02/1752); "Lichtmisse 1753" (02/02/1753); "Lichtmisse 1754" (02/02/1754); "Lichtmisse 1755" (02/02/1755); "Lichtmisse 1756" (02/02/1756); "Lichtmisse 1757" (02/02/1757); "Lichtmisse 1758" (02/02/1758); "Lichtmisse 1759" (02/02/1759); "Lichtmisse 1760" (02/02/1760); "Lichtmisse 1761" (02/02/1761); "Lichtmisse 1762" (02/02/1762); "Lichtmisse 1764" (02/02/1764); "Lichtm[iss]e 1765" (02/02/1765); "1752"; "1753"; "1760"; "1763"; "1766"; "1767"; "1768"; "1769"; "1770"; "1771"; "1772"; "1773"; "1774"; "1775"; "1776"; "1777".

Type: Berekening van het aandeel van de heer van Zonnebeke op de haver in de Westhoek, als heerlijke rente, van 1744 tot 1777

Beschrijving: Berekening van het aandeel van de heer van Zonnebeke in de opbrengst van de haver in de Westhoek van Zonnebeke, als heerlijke rente, van 1744 tot 1777. De inning ervan gebeurt op basis van het renteboek dat opgesteld werd door Baltazar Quijnten, en sedert 1704 worden de renten geïnd door Geerardus Bouten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Westhouck

...29

Calculaetie vande haver volghens de Lopen tot den ontfanck vande Jaerlicxsche heerelicke rente der heerelichede van Zonnebeke westhouck Weirelicken heere

Conforme de Lossen ghehaelt door den heere van Zonnebeke soo bekent is opden rentebouck ghemaeckt door baltazar quijnten ende tsedert 1704 volghens de selve Lossen ghehaelt door geerardus Bouten Jn Conformiteijte het advijs vanden heer advocaet Walwein

Beginnende alhier met den Jaere 1744

ende Eijndigende met den Jaere 1777

test

Slach midbaere haver Lichtmisse 1744

[rest bedragen]

test

Slach midbaere haver Lichtmisse 1745

Leegghelt

[rest bedragen]

test

Slach vande midbaere haver Lichtmisse 1746, ghereduceert Jn brabants Courant ghelt

Leegghelt

[rest bedragen]

Slach midbaere haver Lichtmisse 1746

Rijsselsghelt

[rest bedragen]

test

Slach vande midbaere haver Lichtmisse 1747 ghereduceert Jn brabants Courant ghelt

Leegghelt

[rest bedragen]

Slach midbaere haver Lichtmisse 1747

Rijsselsghelt

test

Slach vande midbaere haver Lichtmisse 1748 ghereduceert Jn brabants Courant gelt

Leeggelt

[rest bedragen]

Slach midbaere haver Lichtmisse 1748

Rijsselsgelt

[rest bedragen]

test

Slach vande midbaere haver Lichtmisse 1749 ghereduceert Jn brabants Courant ghelt Leegghelt

[rest bedragen]

Slach midbaere haver Lichtmisse 1749

Rijsselsgelt

[rest bedragen]

test

Slach midbaere haver Lichtmisse 1750

[rest bedragen]

test

Slach vande midbaere haver Lichtmisse 1751

[rest bedragen]

test

Slach vande midbaere haver Lichtmisse 1752

[rest bedragen]

test

Slagh vande midbaere ha[ver] Lichtmisse 1753

[rest bedragen]

test

Slagh vande midbaere haever Lichtmisse 1754

[rest bedragen]

test

Slach vande midbaere haver Lichtmisse 1755

[rest bedragen]

test

Slach vande midbaere haver Lichtmisse 1756

[rest bedragen]

test

Slagh vande Midbaere haever Lichtmisse 1757

[rest bedragen]

test

Slagh vande Midbaere haever Lichtmisse 1758

[rest bedragen]

test

Slagh midbaere haever Lichtmisse 1759

[rest bedragen]

test

Slagh midbaere haever Lichtmisse 1760

[rest bedragen]

test

Slach midbaere haver Lichtmisse 1761

[rest bedragen]

test

Slagh midbaere haver Lichtmisse 1762

[rest bedragen]

test

Slagh vande midbaere haver 1763 de acht vaeten bedr[aeghen] 8-13-4 d

Ende den Los vanden Jaere 1752 bedr[aeght] gelicke 8-12-4 d dus te nemen de splijtinge vanden Los 1752 hiervooren

Slagh vande midbaere haver Lichtmisse 1764

[rest bedragen]

test

Slagh vande haver Lichtm[iss]e 1765 de acht vaeten bedr[aeght] 6-10-0 d

Ende den Los vanden Jaere 1760 bedraeght ghelijcke 6-10-0 d, su te nemen de splijtijnghe vanden Los van tjaer 1760 hiervooren

Slagh vande hoaver 1766 de acht vaeten bedr[aeght] 8-16-8 d parisis

Ende den Los 1753 bedr[aeght] ghelijcke 8-6-8 d parisis dus te nemen de splijtinghe vanden Los van tjaer 1753 hiervooren

test

Slagh van de midbaere haever 1767 de acht vaeten bedraeghen 8-10-3 d parisis

[rest bedragen]

Slagh van den midbaere haver 1768 de acht vaeten Bedr[aeghen] 9-12-0 d parisis

[rest bedragen]

test

Slagh midbaere haver 1769

[rest bedragen]

test

Slagh vande Midbaere haver 1770 de acht vaeten bedraegend 8-1-8 d parisis

[rest bedragen]

test

Slagh vande Midbaere ofte naebeste haever 1771 bedraegende de 8 vaeten 9 lb - 2 - 4 d parisis

[rest bedragen]

test

Slagh van de Midbaere ofte naebeste haever 1772 bedraegende de 8 Vaeten 10 lb – 10 – 0 d parisis

[rest bedragen]

test

Slach vande Midbaere ofte Naerbeste haever 1773 Bedraeghen de 8 vaeten 11 lb – 3 – 4 d parisis

[rest bedragen]

test

Slagh vande Midbaere ofte Naebeste haever 1774 Bedraeghen De 8 Vaeten 9 lb – 0 – 0 D parisis

[rest bedragen]

test

Slagh vande midbaere ofte naebeste haver 1775 bedraeghen De 8 vaeten 8 lb – 16 s – 8 D parisis

Ende den Los 1753 Bedraeght gelijcke 8 lb – 16 – 8 D parisis Dus Te nemen de splijtijnge vanden Los 1753 hier vooren

Memorie

test

Slach vande midbaere ofte naerbeste haever 1776 Bedraeghen de 8 vaeten 10 lb – 0 – 0 D parisis

[rest bedragen]

Slach vande Midbaere ofte naebeste haever 1777 Bedraeghen De 8 vaeten 9 lb – 0 – 0 D parisis

Ende den Los 1774 Bedraeght Gelijcke 9 lb – 0 – 0 Drs parisis dus te Nemen de Splijtijnge van Den Los 1774

Memorie

test

[aantal gekrabbelde sommetjes]