Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1224

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-03-1657

Type: Voordracht door de abt van Zonnebeke aan de bisschop van Ieper van Jacobus Piers voor de wijding tot diaken

Beschrijving: Hubertus Wicart, abt van Zonnebeke, draagt aan bisschop Joannes Franciscus de Robles, broeder Jacobus Piers voor, voor de wijding tot diaken.

Opmerking: Vermoedelijk kladversie.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jllustrissimo et Reuerendissimo in Christo Patri ac Domino, Domino Joanni Francisco de Robles Dei ac Apostolicae Sedis gratia Episcopo Jprensi Hubertus Wicart Abbas Beatae Marie de Zunnebeke Ordinis Canonicorum Regularium Sancti Augustini Diecoesis Jprensis Obedientiam Reuerentiam et honorem. Ad Sacrum Diaconatus Ordinem Fratrem Jacobum Piers Religiosum nostrum professum etate Litteratura moribus aliasque ad id repertum idoneum Jllustrissime ac Reuerendissime Sue Paternitati presentandum duximus et harum serie presentamus obnixe rogantes vt prefato fratri predictos ordines conferre dignetur Actum 29.a Martij 1657

[sede vacante Reverendis admodum ac amplissimis Dominis vicarijs Generalibus Episcopatus Jprensis vacantis etcetera]

test

+ Piers presentatio ad ordinem diaconatus etc[etera]

[sommetje]