Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1222*

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-03-1757

Type: Kwitantie voor het bedrag dat door de weduwe van Emm[anuel] De Carpentier betaald werd voor de taxatie in BRU-AGSB-Z-1222

Beschrijving: De weduwe van Emm[anuel] De Carpentier betaalde op 16/03/1757 voor de taxatie in BRU-AGSB-Z-1222 het bedrag van 27 pond 8 schelling 4 groten Vlaamse munt.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

op den 16.en maerte 1757 heeft de weduwe emm. De Carpentier dese voorenstaende prijsie bedraegende in parisis grooten Sevenentwintigh ponden acht Schellijnghen vier grooten vlaems ten vollen betaelt volgens acquijt aen haer verleent op de geseijde date.

[nog sommetje]

BRU-AGSB-Z-1222

Prijsie van een huijseken op de plaetse van Zonnebeke recht over de kercke overgenomen door de weduwe emanuel carpentier coster ende nu door de selve in cheijnse genomen 1756