Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1185

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-01-1753

Type: Rekening en kwitantie voor het verhef van de heerlijkheid van Klerkshove door de abdij van Zonnebeke, bij de Zaal van Ieper

Beschrijving: Rekening en kwitantie voor de rechten die betaald moesten worden voor het verhef van het leen en de heerlijkheid van Klerkshove te Langemark, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke en gehouden van de Zaal van Ieper. Het totaal van de rekening komt op 5 pond 8 schelling parisis. De klerk van de griffie van de Zaal, J.B. de Beuf, verklaart dat hij dat bedrag ontving van de advocaat de Beuf.

Tekst

test
[voorkant]

Rechten over 't doen het verhef van het leen ende heerelichede van Clercxhove gheleghen inde prochie van langhemarck Competerende aen d'abdie van zonnebeke releverende van haere Majesteijts zaele van jpre met het stellen van bedienelijck ende sterffelijck man van't voors[eijd]e leen den 9.en januarij 1753 soo volght

De rechten vande heeren Bailliu leenmannen en[de] greffier - gratis over t' maecken d'acte verhef - 0: 12: 0 over t'registreren van diere - 0: 12: 0 over t'schrijven vande recepisse - 0: 12: 0 aenden messagier - 0: 12: 0 aenden Clerck over recherche inde registers van 't voors[eijd]e Leenhof regarderende d'abdie van zonnebeke daertoe gheem- ploijeert vijf uren Comt - 3: 0: 0 _________________________

5 lb: 8: 0

ontfaen vanden heere advocaet de Beuf de vijf ponden acht schele par[isi]s hierboven Toorcon[den] als Clerck der greffie van[den] voors[eijd]en leenhove J.B. de Beuf