Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1346

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Informatie betreffende financiële transacties door de pastoor van Beselare, buiten het medeweten van de kerkmeesters om gedaan

Beschrijving: Baas Fran[coi]s de Leu ging naar Beselare om daar betaling te vragen voor de preekstoel en de zitbank uit de kerk van Sint-Pieters, die door de pastoor van Beselare aangekocht werden. Hij meende dat hij daar door de kerkmeester betaald zou worden, maar die weigerde. Daarop trok De Leu naar de auteur van het briefje, die zei ook van niets te weten. Ten tweede wordt vermeld dat de pastoor op grond van de kerk bomen heeft doen vellen, en het afval daarvan naar zijn woning heeft doen brengen, zonder dat te laten taxeren. Het hout werd gebruikt voor de ondersteuning van het nieuwe doksaal dat de pastoor liet maken.

Tekst

test
a [voorkant]

1

Baes F. de Leu is gegaen naer Becelaere mede hebbende eene pretentie van Bets de 25 pont gr[ooten] tot voldoeninge van den predickstoel en[de] van eenen sitbanck komende uijt de kercke van S[in]t pieters ende door den h[ee]r pastor van Becelaere gekocht en meende van den kerckmeester betaelt te worden maer desen ten opsichte van d'interdictie tot eenige betalinge korts van te vooren aen hem toegesonden en heeft geen gelt durven geven Soo is Baes fran[çoi]s de Leu naer mij gekomen vraegende van wie hij moeste betaelt worden hebbe hem geantwoordt dat jck daer van niet en wiste

2

den h[ee]r pastor heeft op het kercklandt eenen (of meer) Boom doen vellen en de spaenders ende toppelingen doen naer sijn huijs ende tot sijn gebruijck transporteeren waerschijnelijck Sonder eenige prijsie daervan gedaen te sijn en desen boom dient tot het ondersteunen van eenen dockzael door den h[ee]r pastor nieuwgemaeckt