Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1167

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-06-1751

Type: Regeling door Alexander Masschelein om zijn schuld bij de kerkfabriek van Zonnebeke af te betalen door die kerkfabriek pachtgeld te laten innen dat hem toekomt

Beschrijving: Alexander Masschelein is eigenaar van de herberg Het Broodseinde te Zonnebeke, en de bijbehorende grond, die momenteel gebruikt wordt door Ghelein van Elslande voor 10 pond groten Vlaamse munt per jaar. Omdat Masschelein de kerkfabriek van Zonnebeke cijns en interesten op renten schuldig is, verklaart hij dat de pacht die betaald wordt door Van Elslande voortaan ontvangen zal worden door Jaecques Nuitten, ontvanger van de kerkfabriek, tot die schuld betaald is.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven alexander masschelein proprietaris van D'herberghe ghenaemt de brootseinde, mitsgaeders proprietaris van twee partien zaijlant Daermede gaende, Jn Zonnebeke presentelick ghebruijckt door ghelein van elslande a thien ponden groeten Vlaems bij Jaere, boven ander Baetelicke Conditien par pachtbriefve, Sigh belast vijndende met dijversche Jaeren verachterden Cheins, ende Verloopen van rente aende kercke der prochie van zonnebeke, verclaert soo hij Doet bij Desen te gheven Staende ende Blijvende assignaetie op Den voornoemden pachter Elslande om Jaerlickx t'ontfangen De Voornoemde pachten Door Sieur Jaecques nuitten ontfangher vande goederen Der gheseijde Kercke tot concurentie vande Verachterde Schult van dito masschelein sonder te Connen gheculpeert worden van Deligentie toorconden tot Zonnebeke

Gedeelte van

test

Desen elfsten Junij xvij.C Eenenvijftigh Alexander masschelin