Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1173*

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-12-1751

Type: Ontslag door Iacobus Andreas du Flocq als kapelaan van OLV 'a Lapide' in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Iacobus Andreas du Flocq, pastoor, kanunnik en tresorier van het kapittel van Sint-Walburgis te Veurne, doet afstand van het beneficie van OLV 'a Lapide' in de kerk van Zonnebeke. De abt van Zonnebeke gaf dit beneficie aan de heer Danel, onderpastoor van Terdegem [zie BRU-AGSB-Z-1173], en deze wisselde het door permutatie met het pastoraat van Steenkerke, dat gehouden werd door de genoemde du Flocq.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1173* staat op de rugzijde van BRU-AGSB-Z-1173.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Amplissime Domine ac dignissime abbas B[eatae] m[ariae] Virginis in Zonnebeke

obtentum ab amplissima dominatione vestra beneficium Capellaniae perpetuae B[eatae] mariae virginis a Lapide in ecclesia vestra abbatiali de Zonnebeke et Concessum R[everendo] D[omino] danel vicario terdegemensi mihique ratione Curae pastoralis de Steenkercke via permutationis Cum predicto D[omino] danel [bovengeschreven: commutatum] successumq[ue] modo Infrascriptu[m] provisus de Cura pastorali et Canonicatu Insignis Collegiatae S[anctae] Walburgis Libere et Simpliciter demittimus et concedimus Cum omnibus Juribus etc[etera] unde Libere poterit amplissima dominatio vestra de predicta Capellania Disponere in casus favorem placuerit in quorum fidem hasce propria manu subsigno et post millia salutis vota venerabundus subscribor perveneranter et amanter

Amplissime Domine

vester humillimus ac paratissimus famulus Iacobus andreas du Flocq pastor Can[onicus] et thesau[rariu]s walburgis furnis

actum furnis 13 [decem]bris 1751