Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1293**

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1760".

Type: Voorstel voor plan voor de heropbouw van de pastorij van Linsele, dat verworpen werd door de tiendenheffers

Beschrijving: J.B. de Vos, abt van Zonnebeke, verklaart dat dit het plan is dat de ontvangers van de bisschop van Doornik en van de abdij van Marquette voorgesteld hadden, voor de heropbouw van de pastorij van Linsele op de fundamenten van de oude pastorij, die in 1760 door brand verwoest werd. De bouw werd geraamd op 3000 Franse gulden. Als tegenvoorstel legde de abt van Zonnebeke het plan van de pastorij van Oostnieuwkerke voor; dit werd geraamd op 1000 kroonstukken. Het eerste plan werd verworpen omdat de pastorij te klein was; het plan van de pastorij van Oostnieuwkerke werd aanvaard, en werd uitgevoerd voor 1000 kroonstukken.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[plan]

test

dit is eenen plan den w[elcken] de heeren ontfanghers van den bischop van doornick ende van mevrauwe d abdisse van marcquette voorgestelt hebbe om op de fondamenten van het oudt huijs pastoreel van lincelles dat verbrandt was 1760 op nieuws op te bauwen waer vooren men vraeghde 3000 fransche guldens om bij entreprise van eenige risselsche wercklieden te ondernemen waer tegen ick gepresenteert hebbe den selven plan van het huijs van den pastor van nieuwkercke die ick estimeerde te moeten costen tot 1000 croonstucken ofte aen hun te laeten ofte selfs te ondernemen desen eersten plan is verwoorpen geweest als te cleijn ende te flauw den plan van nieuwkerke is aenveert geweest ende voor de somme van 1000 croonstucken hebbe den selven selfs ondernomen den w. tot contentement van ijder is geexecuteert geweest 1761

J. B. de vos abbas zonnebecanus pro memoria