Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1288

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-03-1766

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "j aprilis 1767" (01/04/1767).

Type: Voordracht door de abt van Zonnebeke aan de bisschop van Ieper van 4 religieuzen van Zonnebeke voor de tonsuur en lagere wijdingen

Beschrijving: Abt Jo[ann]es Bapt[ista] de Vos van Zonnebeke draagt aan bisschop Felix Josephus Hubertus Waevrans van Ieper, 4 religieuzen uit zijn abdij voor voor de tonsuur en 4 lagere wijdingen, met name broeder Benedictus alias Jacobus Loot, broeder Prosperus alias Josephus Franciscus Frisou, broeder Guilielmus alias Guilielmus Claijsens, en broeder Ambrosius alias Jo[ann]es Bapt[ist]a de Ceuninck [bijkomende opmerking: deze 4 personen werden op 01/04/1767 uitgestuurd om tot subdiaken gewijd te worden].

Opmerking: Wellicht kladversie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

jllustrissimo ac Reverendissimo Domino Domino felici josepho huberto waevrans dei et apostolice sedis gratia Episcopo jprensi jo[ann]es bapt[ista] de vos abbas monasterij B[eate] M[arie] virg[inis] de Zonnebeke ordinis canonicorum reg[u]l[arium] S[anc]ti augustini diecesis jprensis reverentiam honorem et obedientiam ad clericalem tonsuram et quatuor minores ordines, infra notatos quatuor fratres nostros religiosos professos scilicet fratrem benedictum alias jacobum loot, jtem fratrem prosperum alias josephum franciscum frisou, jtem fratrem guilielmum alias etiam guilielmum claijsens, denique fratrem ambrosium alias jo[ann]em bapt[ist]am de Ceuninck, etate, litteratura, et moribus vti confidimus idoneos jllustrissime ac reverendissime sue gratie presentandos duximus, et harum serie presentamus obnixe rogantes quatenus prefatis fratribus nostris dictam tonsuram et minores ordines conferre dignaretur. datum in abbatia nostra anno millesimo septingentesimo sexagesimo sexto die 12 martij sub sigillo nostro et signatura ordinariis

J.b. de vos abbas [et]c[etera]

sub eadem forma missi sunt omnes quatuor pro ordine subdiaconatus j aprilis 1767