Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1290*

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-10-1767

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1767".

Type: Kwitantie door de griffier van Beselare aan de abt van Zonnebeke voor het bedrag toegezegd in BRU-AGSB-Z-1290

Beschrijving: G.J. Delfortrie, griffier van Beselare, verklaart dat hij van de abt van Zonnebeke de som van 20 pond groten Vlaamse munt ontving, ingevolge de overeenkomst in BRU-AGSB-Z-1290.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1290* staat onder BRU-AGSB-Z-1290.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen van den seer Eerweerden heer abt der abdije van Zonnebeke de somme van twijntigh ponden grooten vlaemsch over ende ter causen als bij voorenstaende acte Conventie is vermelt daete als boven als greffier

G.J. Delfortrie 1767

BRU-AGSB-Z-1290

accoordt met becelaere nopende de thiende clocke 1767