Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1206

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1756

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten voorleden jaere 1755".

Type: Kwitantie door P[iete]r Jacobus Willaert aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke, voor het halen van bouwmaterialen voor de bouw van de pastorij van Oostnieuwkerke

Beschrijving: P[iete]r Jacobus Willaert verklaart dat hij van Athanasius Ferdinande De Clercq, die optrad in naam van de abdij van Zonnebeke, de som van 15 pond groten Vlaamse munt ontving, voor vijf ritten met paard en wagen naar Doornik, uitgevoerd in 1755, om kalk te halen voor de bouw van de pastorij van Oostnieuwkerke.

Tekst

test
[voorkant]

Ontfaen van athanasius ferdinande de Clercq betalende bij ordre over d'abdije van zonnebeke de Somme van vijfthien ponden grooten vlams Courant over vijf voijagien ghedaen met peirden ende waeghen ten voorleden jaere 1755: naer Doornijck om Calck tot het maecken het pastorie huijs der prochie van oostnieuwkercke actum desen 10.e[n] maerte 1756 toir[conden]

S[omm]a 15 lb. gr[ooten] courant

p[iete]r Jacobus willaert