Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1207

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1756

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten voorleden jaere 1755".

Type: Kwitantie door Ferdeijnandus Lesruijette aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke, voor het halen van bouwmaterialen voor de bouw van de pastorij van Oostnieuwkerke

Beschrijving: Ferdeijnandus Lesruijette verklaart dat hij van Athanasius Ferd[inand]e De Clercq, die optrad in naam van de abdij van Zonnebeke, de som van 15 pond 15 schelling groten Vlaamse munt ontving, voor vijf ritten met paard en wagen naar Doornik, uitgevoerd in 1755, om kalk te halen voor de bouw van de pastorij van Oostnieuwkerke.

Tekst

test
[voorkant]

ontfaen van athanasius ferd[inand]e De Clercq betalende bij ordre over d'abdije van zonnebeke de somme van vijfthien ponden vijfthien schellijnge[n] grooten vlams Courant over vijf voijagien ghedaen ten voorleden jaere 1755 naer Doornijck met peirden ende waeghen om Calck tot maecken het pastorije huijs der prochie van oostnieuwkercke hier jn begrepen den Coop van eenen Watersteen actum desen 10.e[n] maerte 1756 toir[conde]n ferdeijnandus Lesruijette

S[omm]a 15 lb: 15 s: gr[ooten] vl[ams] courant