Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1208

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-03-1756

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten voorleden jaere 1755" (1755).

Type: Kwitantie door Pieter Muijlle aan Athanasius Ferd[inand]e De Clercq voor het halen van bouwmaterialen voor de pastorij van Oostnieuwkerke

Beschrijving: Pieter Muijlle verklaart dat hij van Athanasius Ferd[inand]e De Clercq de som van 4 pond parisis ontving, omdat hij het jaar tevoren 700 pannen en 3 zakken smeedassen ging halen te Roeselare, die gebruikt werden voor bouwwerken aan de pastorij van Oostnieuwkerke.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven P[iete]r muijlle bekent ontfangen t'hebben van athanasius ferd[inand]e De Clercq de somme van vier ponden par[isis] over t'haelen ten voorleden jaere 1755 naer rousselaere zeven hondert pannen en drije sacken smeehasschen ghe-emploijeert aen het pastorije huijs der prochie van oostnieuwkercke actum desen 13.e[n] maerte 1756 toir[conde]n

pieter muijlle

S[omm]a 4 lb. par[isis]