Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1199

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-10-1755

Type: Rekening door Pieter Losschaert voor werken voor de pastoor

Beschrijving: Rekening van Pieter Losschaert voor werken (het maken van sloten, sleutels, vijzen, nagels) voor de pastoor, ter waarde van 26 pond 5 groten.

Tekst

test
[voorkant]

memorie van het gone dat Ick pieter Losschaert verdient hebbe op den 14 van octobre 1755 voor sijn eerweerdigheijdt mijn heere den pastor eerst ghemaeckt acht out vijsen - 2: 8 Jtem noch vermaeckt vijer sloten met het maeken van twee sloters - 4: 4: 0 Jtem noch ghemaeckt twee coppels vijtsen met het maeken van een [...?]ecke - 5: 0: 5 Jtem noch ghemaeckt twee sloten met sijn toebehooren - 13: 0 Jtem noch ghemaeckt een kasse om een Slodt met de vijse naeghels ende sees vijsenaeghels om de sloten - 1: 8 de Somme comdt saemen 26 pondt en 5 groote

ontfaen den jnhout deser pieter Losschaert

test
[achterkant]

mij weddene gegeven door S[ieu]r athanasius de klerck g. De Stoop