Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1203

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is ongedateerd.

Type: Rekening voor allerhande uitgaven, en kwitantie door De Stoop aan Athanasius de Klerck

Beschrijving: Rekening voor allerhande uitgaven, en kwitantie door De Stoop aan Athanasius de Klerck.

Tekst

test
[voorkant]

uijtghegeven voor d'abdije aen jan Watteuw voor ses daghens wercken 4: a 9 stuijvers 2 a 8 stuijvers maeckt - 5: 0: 0 gegeven voor twee potten olie aen bernardus van elsacker - 1: 4: 0 aen jgnatius de vos voor 4 potten - 2: 8: 0

[sommetje niet overgenomen]

ontfaen van S[ieu]r athanasius de Klerck den jnhoudt deser g. de Stoop

Noch betaelt aen den heer pastor soo veele bij hem verschoten over den Coop van 42: ponden Coijhaer bedr[aeghende] 2: 2: 0 d par[isis]

bedr[aeght] t'samen - 10: 14: 0 d par[isis]