Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1099

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1736

Type: Rekening van timmerman Pieter Bailluil voor werken aan de kapel bij de Hanebeek

Beschrijving: Pieter Bailluil, timmerman, verklaart dat hij 2 dagen werkte, tegen 3 schellingen per dag inclusief eten, aan het dak van de kapel bij de Hanebeek.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-1099

Den onderschreven pieter bailluil tummerman van sijne stille bekendt gheurocht thebben den tijdt van 2 daeghen aen drie schellingen daeghs met den montkost mede begrepen en dat van het maecken en het lemmerseren van een nieuwe caeppe op die capeel le be de haeinebeke in die maent van baemijsse 1736

tmert + van pieter bailluil