Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1098

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-11-1736

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1736".

Type: Rekening van metselaar Guilliame Vandendriessche voor materialen voor, en werkzaamheden op de hofstede die Huijbreght de Kemel pacht van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Guilliame Vandendriessche, metselaar, verklaart dat hij materialen leverde en werken uitvoerde op de hofstede, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, die bewoond wordt door Huijbreght de Kemel. Het totaal van zijn rekening bedraagt 23 ponden 5 schellingen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven guilliame vandendriessche metser van mijnen stijle kendt wel ende duchdelijck ghevrocht te hebben op de hofstede Competerende aen het Closter van Sonnebeke bewondt door huijbreght de kemel dat over tmacken van eenen nijuwen houen daer toe ghevrocht den tijdt van eenen dach en half met tween voor de somme van 3-0-0 ende van den moncost de somme van 1-4-0 ende van het dien de somme van 1-13-0 ende ghelevert vijf hondert steen voor de somme van 7-10-0 ende vijer mande Calck voor 2-2-0 ende ghelevert 75 niuwe teghels voor de somme van 3-0-0 ende van het heelen van den hoven de somme van 4-16-0

... 23-5-0

dijdt ghedaen opden 24en 9ber 1736

guilliame vandendriessche 1736