Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1095

Algemene gegevens

Type: Rekening van metselaar Jaecobus Ferseint voor werkzaamheden uitgevoerd op de pachthoeve van de abdij van Zonnebeke te Passendale, waar Hueberecht de Kemel woont + kwitantie

Beschrijving: Jaecobus Ferseint, metselaar te Oostnieuwkerke, verklaart dat hij twee dagen gewerkt heeft aan het pachthof te Passendale, dat toebehoort aan de abdij van Zonnebeke en waar Hueberecht de Kemel woont. Ook leverde hij een aantal bouwmaterialen. Het totaal van zijn rekening bedraagt 15 ponden 14 groten parisis. Hij verklaart eveneens dit bedrag ontvangen te hebben.

Opmerking: Vermoedelijk een kopie. // BRU-AGSB-Z-1095* staat na BRU-AGSB-Z-1095.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jck onderschreuen hueberecht dekemel bekenne wel ende deughdelieck geleuert te hebben den nomber van seuen hondert latten om te gebruuecken op het paechhouet touebehorende aen de apdie van sonnebeke bewont door huiebrecht de kemel Jtem de latten getacksert door den decker aen drie pont en 12 grote het hondert tsaemen 25 lb 54 gr parisis Jtem daer toue gebruieckt den tijdt van acht daeghen en alf om te staecken ende te placken ende te repaereren het huis ende het kouestal bewont door mij huiberecht de kemel Jtem van de daeghheuren aen 10 stuiuers daeghs met den monkost t saemen viij lbs 10 groten dit werck is gedaen Jnt Jaer 1733 en Jnt Jaer 1734 t saemen bedraeght de somme van 33 lbs 14 groten parisis