Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1083*

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-02-1734

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1734".

Type: Kwitantie door J. Carpentier aan de abt van Zonnebeke voor de helft van het eindtotaal van de taxatie in BRU-AGSB-Z-1083

Beschrijving: J. Carpentier verklaart dat hij van abt Patricius Holvoet van Zonnebeke de som van 275 ponden 6 schellingen 6 denieren parisis ontving, de helft van het bedrag vermeld door de taxeerder in BRU-AGSB-Z-1038.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1038* staat onder BRU-AGSB-Z-1038.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Ontfaen bij mij onderschr[even] wtter handt vanden EE[rweerdig]sten heere patricius holvoet Abt en[de] heere van Zonnebeke de somme van twee hondert vijf entseventigh ponden ses schele ses deniers par[isis] over d'helft van portée der bovenschr[even] prisie desen 21.e[n] februarij 1734

J. Carpentier 1734

BRU-AGSB-Z-1083 [voorkant]

prijsie van[den] helft van het pachthof van jan durnez nu aen[de] abdije