Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1079

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-05-1733

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Vpden vij.en 8bre xvij.C twee endertigh" (07/10/1732); "1733".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de gewassen op grond van de dis van Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: H. Verenne, gezworen taxeerder, taxeerde de gewassen op circa 8 lijen land, in twee stukken, toebehorend aan de dis van Zonnebeke. Hij doet dit naar aanleiding van een wisseling van pachter.

Tekst

test
[voorkant]

Vpden vij.en [octo]bre xvij.C twee-endertigh was bij mij ghesworen prijser gepresen op ontrent acht Lijnen Lants jn twee partien Competerende Den Disch van zonnebeke west bij De haene beke ten versoucke vande weduwe fran[choij]s De boutte afgaende pachtersse ende ouergeueghe ter eendere ende pieter huijghebaert ancommenden pachter ende ouernemer t'gonne aldaer soo volght

AlVooren ontrent een hondert Lans naerv[ett]e mers naer aerdepeiren 2/3 C[?] naervette asschen ende hinnevette naer wortels 2 1/3 C[?] naervette mers jn Coorenstoppel naer Lenten wat Jonghe Clauer ende De taille van houtte bestaende jnde Canthaeghe[n] met t'snouck van t'boomgewas ordinaire gheex[timeer]t ter somme van - lv lb: xvij s

Ghetal van t'boomgewas aldaer bevonden dat blijft groijen s'propietaris proffijtte Eeerst [sic] opde p[ar]tie genaempt t'groot haen hof Eecke[n] enckel p[lantsoen] - xiiij.e Jdem dobb[el] saeden danof 3 baete - x.e

BRU-AGSB-Z-1079 [voorkant]

Eecke[n] einckel saet baete - ij. Abeelen plantsoen - lvj. Jdem saeden met een minder bouen drie afgevalle[n] - vj. jepen dobb[el] saet baete - j. tronck jepe - j. poppelieren enckel p[lantsoen] - j. oude sochte wulghe[n] - ij.

Ende op De partie het Cleen haen hof west Daer bij Eecke[n] Dobbel plantsoen - xviij. Minder eecke[n] plantsoen - vij. Jdem enckel plantsoen - ij. Eecke[n] einckel saet baete - j. jepen of olmen p[lantsoen] - j. Espen plantsoe[n] ende een abeele[n] einckel p[lantsoen] - iiij. sochte tronck wulghen - xvj. Plantstaecke[n] baete - x.e

Welcken queeck Ende baete van d'afgaendighe hebbe gheextimeert - ij lb: v s

ALDus ghedaen op tverclaers ende beleet van d'afgaendighe ter presentie vanden pachter ende ghesloten Desen 18.e[n] meij 1733

H. Verenne 1733

Sallaris iiij lb p[arisis]