Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1072

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-09-1732

Type: Rekening van metselaar Joos vanden Driessche voor het bouwen van een kelder op de hofstede van de abdij van Zonnebeke die bewoond wordt door Hubrecht Kemel

Beschrijving: Joos vanden Driessche, metselaar, verklaart dat hij gewerkt heeft aan de hofstede die toebehoort aan de abdij van Zonnebeke, en bewoond wordt door Hubrecht Kemel. Hij hielp daar een nieuwe kelder te bouwen, en gebruikte daarvoor 1600 stenen en 8 manden kalk. Inclusief het loon van de diender, komt het totaal op 36 ponden 10 schelen parisis.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreue[n] Joos vande[n] driessche metsenaere van sijne[n] stille bekent gheurocht te hebbe[n] op de hofstede toebe- hoorende ae[n] de abdie van sonnebeke bewoont door hubrecht kemel aluore[n] van het maecke[n] een nieuwe caeue daer toe verurocht den nomber van sesthie[n] hondert steen ende hacht mande[n] Calck mede begrepe[n] het haele[n] ende het diene[n] vande[n] metser comt t saemen de Somme van sesendertigh pont thien schele parijse dese[n] thiende[n] september een duijst seue[n] hondert twee en dertigh toeirconden

Joos vanden driesche

mij present Adriaen pillaert