Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1065

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-01-1731

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den 13 november 1730" (13/11/1730).

Type: Kwitantie voor de abt van Zonnebeke, voor een som die hij schuldig was betreffende zekere aanspraken van wijlen pastoor Ubaldus Becquet

Beschrijving: Mahieu Doom, Michiel Soenen en Jan Saelen verklaren zich voldaan voor het bedrag van 12 ponden groten Vlaamse munt, die Patritius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, hen schuldig was op basis van het akkoord dat hij sloot op 13/11/1730, betreffende bepaalde aanspraken van Ubaldus Becquet, overleden pastoor.

Tekst

test
[voorkant]

Wij onderschreven bekennen voldaen te sijn van den seer eerweerdighen heer mijn heer patritius holvoet abt ende heer van zonnebeke ouer de twaelf ponden groote vlaems courant de welcke den voorschreven abt ons schuldigh was uijt craghte van het accoort met hem ghemaeckt ende ghesloten op den 13 november 1730 dit bij liquidatie van de pretentien van heer ubaldus becquet onsen ouerlede[n] pastor actum dese[n] 24 Januarij seventhien hondert een en dertigh

bij mij mahieu doom

michiel soene[n]

Jan Saele[n]