Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-980

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-02-1721

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "sub die 10. Mensis Ianuarij anni 1719" (10/01/1719).

Type: Notarieel document betreffende de afkoop door de abdij van Zonnebeke van het pensioen van Vincentius Larraz et Auellaneda, ten laste van de abdij

Beschrijving: Baptista Baldinus, openbaar notaris te Milaan op apostolische en keizerlijk gezag, verklaart dat pater Vincentius Larraz et Auellaneda, een Spaans priester en augustijn, afkomstig van het klooster van Sint-Augustinus in de stad Valencia (in Arragon), van de keizer een jaarlijks pensioen van 150 gulden, Vlaams geld, verkreeg, ten laste van de abdij van Zonnebeke (10/01/1719). Patricius Holuoet, abt van Zonnebeke, wilde dit pensioen afkopen, en er werd onderhandeld over de afkoopsom, tot men tot een akkoord kwam. Daarom stelde de genoemde Larraz et Auellaneda vrouwe Ioanna Marie de Pret, weduwe van senator Ioannes Steffanus Vampruijsen, in de stad Antwerpen, aan als zijn procuratrice, om in zijn naam het afgesproken bedrag te ontvangen, en afstand te doen van al zijn aanspraken op de abdij. Van deze transactie zullen ook de nodige documenten opgesteld worden.

Opmerking: Uittreksel uit het register van notaris Baptista Baldinus te Milaan.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

In Abbrij [abbreviaturij?] mei Notarij infrascripti reperitur ut infra uidelicet

In Nomine Domini anno a Natiuitate eiusdem Millesimo Septin- gentesimo vigesimo primo Indictione decima quarta die Lune decima Sep- tima Mensis Februarij.

Cum sit quos sub die 10. Mensis Ianuarij anni 1719 infrascriptus admodum Reuerendus Pater Presentatus Frater Vincentius Larraz et Auellaneda Hispanus Sacerdos Ordinis Sancti Augustini et filius Conuentus Sancti Augustini Ciuitatis Valentie in Regno Aragonie obtenuerit A Sua Regia Cesarea et Cattolica Maiestate Mercedem seu Annuam pensionem florenorum Centum quinquaginta Flandrie Constituentium Summam lib. vigintiquinque magnarum Monete Flandrie salui assignata non supra Abbatia noncupata de Zonnebeque erecta in Comitatu ijpre Prouincie Flandrie ut constat ex Regis Cesareo diplomate dicte diei et anni cui ... sitque etiam quod Illustrimus D. Don Patrius Holuoet Abbas dicte Abbatie de Zennobeque cupiens redimere seu extinguere dictam Annuam pensionem media solutione congrui Capitalis pro Semel tantum facienda prefato Reuerendo Patri Vincentio Larraz et Auellaneda inter- pellauerit ipsum R. Patrem an uellet premisse redemptioni seu extinctioni assensum prestare cui desiderio annuerit ipsemet Reuerendus Pater dumodo sibi evocaretur congrua et coresponderis pecuniarum summa. Sitque etiam quod medijs e pistolis hinc et inde transmissis conuentum et concordatum fuerit inter prefatum Illus. Abbatem don Patricium Holuoet et memoratum R. Patrem Vincentium Larraz et Auellane- da quod summa eroganda pro redemptione et extinctione dicte annue pensionis esse deberet in duplis Centum a libris viginti quatuor Implibus? [Imperialibus?] pro singula dumodo prefatum Reuerendum Patrem fieret Am- pla renuntiatio seu cessio de dicta annua pensione eidem Compe- tenti ad Commodum et fauorem Memorate Abbatie Hin Ideo est quod. Prefatus admodum Reuerendus Pater presentatus frater Vincentius Lar- raz et Auellaneda Voluntarie Et Omnibus modo Fecit et Constituit ac Ordinauit et Ordinat Solemniter depu- tauit et deputat suam Certam Missam Nuntiam et Procuratricem Specialem et quid quid Melius ...

[Febr. 1721]

test

Illus[trissi]mam D[ominam] Donnam Ioannam Mariam de Pret viduam relictam ab? Illus[trissimo] Domino Senatore Ioanne Steffano Vampruijsen in Ciuitate An- tuerpie dehentem? in dicta Ciuitate absentem tanquem presentem specialiter et expresse ad Prorio. Nomine prefati Reuerendi Patris Constitutentis faciendam amplam generalem et generalissimam renuntiationem Cessionem translationem Cuiuscunque Iuris et actionis prefato Reuerendo Patri Constituenti quomodolibet Competentis uigore supra enuntiati Regij Diplomatis ita quod prefata Ill.ma D. Procuratrix ualeat Nomine prefat... Reuerendi Domini Patris Constituentis renuntiare cedere et transferre in Commodum et fauorem antedicte Abbatie de Zonnebeque dicta Annuam pensionem uigintiquinque librarum Magnarum Prefato Reuerendo Patri Constituenti Competentem omniaque et singula Iura et actione Reales et Personales utiles et directas quas habet ad onus dicte Abbatie Iuxta Me- moratam Concessionem a Cesarea et Cattolica Maestate factam ad vitam dicti Reuerendi Patris constituentis nec non ad Consentiendum extin- ctioni dicte annue pensionis nullo penitus retento iure ad illam cum solemni obligatione et promissione facienda Nomine dicti Reuerendi Patris Constituentis de quidquam non petendo Nec habendo ullo unquam futuro tempore ex causa dicte Conce- ssionis ac ab ea annexis Conexis et dependentibus ac occasione premissiorum et singulorum omnium conficiendum quodLibet oppnum. Instr... a quolibet publico Notario rogandum cum ijs so- lemnitatibus clausulis Iuramentis Legibus et Conditio- nibus Necessarijs et in Similibus apponi solitis et consuetis ad formam statutorum Legum et ordinum prescriptorum in Loco ubi stipulandum erit pred...no Inst.... intercedente tamen effectuali Solut.e summe ut s...ar Conuente pro extinctione dicte annue mercedis ac translatione Iurium predictorum Otem? ad Prorio. Nomine ... recipiendum dictas duplas Centum a libris viginti quatuor ... pro singula et de recipiendis faciendum opnam. Confessionem ...ui...tationem et Liberatione fauore Cuiusque... Persone Sol- uentis tam per publicum Instrumentum quam per priuatam scripturam etiam cum pacto de quidquam ulterius non petendo ac cum illis pactis

Modis et formis Latius inter dictas partes conueniendis ita quod actum solutionis dictarum duplarum Centum debeat prefata Ill[ustrissi]ma d[omina] Procuratrix tradere et Consignare domino Reg. Cesareum diploma prefato Ill[istrissim]o Don Patricio Holuoet Abbatis seu illi persone per eum destinandum interueniente tamen eodem actu effectuali Numeratione dict... duplarum Centum et no aliter Item in premissis et circa premissa faciendum ea omnia que facere posset dominus Reuerendus Pater constituens si present esse etiam si talia for- ent que Mandatum magis Amplum ac specificum exigerent et pro ut Et Generaliter dans cum Plena et Libera circa premissa tantum Promittens Et Volens et Iurauit ... tacto pectore More Sacerdotali habere ... et non contrauenire et sub reff.e Et de predictis et Actum in studio domus hab.uis Mei Notarij Infrascripti Sit. in P.V.P. Sancte Marie Pedonis M[il]lani presentibus dd. Antonio Butio fil[ius] ... Jo[annis] Baptiste P. V. P. S[ancte] Marie Corte M[il]lani et Caetano Cubello f[ilius] d[omini] Ambrosij P.V.P. S[ancti] Jo[ann]is supra Murum M[il]lani Pronotarijs et Testes admodum Reuerendus Dominus Don Pasqualis Caudel filius ... domini Ioseph oriondus de Ciuitate Valencie et nunc moram trahens in presenti Ciuitate M[il]lani P. I. P. S[ancti] Stephani Maioris M[il]lani D[ominus] don Ioseph Ramirez fil[ius] d[omini] Alterius d. Iosephi oriondus pariter de dicta Ciuitate Valentie et nunc moram trahens in P.V.P.S[ancti] Martini ad Capus Mlani ambo Noti prefati Reuerendi Patris Constituentis et urisconsultus d[ominus] Io[annes] Antonius Campana fil[ius] D[omini] Phisici Dominici P.V.P. S[ancte] Marie Pedonis M[il]lani Om- nesque Idonei et

Ego Jurisconsultus et Caus[idi]cus Collegiatus Jo[annes] Baptista Baldinus publicus Appostolica Imperialique Auctoritatibus ... Notarius filius Jurisconsultus et Caus[idi]ci Coll[egia]ti d[omini] Felicij P.V.P. S[ancte] Marie Pedonis M[il]lani de suprascripto Instrumento rogatus confeci edidi et pro fide subscripsi