Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1004(17*)

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-06-1723

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baefmisse xvij.C twee-entwintigh" (01/10/1722).

Type: Kwitantie door Marie le Febure aan griffier Bouten, voor pacht van een hofstede en een schuld van Pieter Lessue

Beschrijving: Marie le Febure verklaart dat zij van griffier Bouten de som van 88 ponden parisis ontving, voor 2 jaren pacht (verschenen 01/10/1722), voor haar deel in een kleine hofstede. Zij ontving van hem eveneens het bedrag van 6 schellingen 11 denieren, die Pieter Lessue haar nog schuldig was.

Opmerking: Kopie. // De stukken BRU-AGSB-Z-1004(11*) tot en met BRU-AGSB-Z-1004(17*), zijn met een koordje aan elkaar gehecht.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-1004

Copie wt de rekeninghe venditie v.a m[atthijs] hacke

Marie le febure bekent ontfaen thebben vanden greffier bouten wt Crachte van de ordonnantie Jn texte eerst tot achtentachtentigh ponden parisis ouer twee Jaeren pacht tleste verschenen baefmisse xvij.C twee-entwintigh van haer deel Jnt hofstedeken bij preferentie sonder prejuditie van het resterende Jaer dat sij noch pretendeert te haelen opden prijs bij Concurrentie Jtem noch ontfaen vanden seluen bouten ses schele elf deniers parisis ter rekeninghe van t'gonnen sij marie le febure moet ontfaen ouer dito pieter lessue Toorconden desen 19.en Junij 1723 waermede t'voorenstaende slot is ontlast was onderteeckent tmarcq van marie le febure