Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1004(16*)

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-07-1723

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden jaere 1721"; "vande jaeren 1721 ende 1722"; "1723".

Type: Kwitantie door J. Carpentier aan Marij le Feveren, voor de pointing op een hofstede in 1721, en voor molenrecht in 1721 en 1722

Beschrijving: J. Carpentier verklaart dat de weduwe van Matthys Hacke hem nog 5 ponden 19 schellingen schuldig was, voor de 'pointingen' van 1721 op de hofstede die toebehoort aan Marij le Fevere, en 7 ponden 4 schellingen voor het molenrecht van de jaren 1721 en 1722. Hij verklaart ook van Marij le Fevere de totaalsom van 13 ponden 3 schellingen parisis ontvangen te hebben.

Opmerking: De stukken BRU-AGSB-Z-1004(11*) tot en met BRU-AGSB-Z-1004(17*), zijn met een koordje aan elkaar gehecht.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-1004

De weduwe matthys hacke is mij schuldigh by prefer- rentie de pointinghe vanden jaere 1721 op dhofstede competerende marij le fevere met noch 75 roeden gepoint ten seluen jaere d'erfue ... lesuwe tsamen - 5:19:0 Jtem ouer de molagien vande jaeren 1721 ende 1722 met drie persoonen - 7:4:0 alles bij preferentie sonder prejuditie Van t'gonne ick noch voorders goet hebbe niet geprefereert

Ontfaen van marij le fevere de bouenschreuen derthien ponden drie schele parisis hier bouen vermelt desen xj.en Julij 1723

J. Carpentier 1723

[nota ten laste van 75 roeden erfue Lessue 7 s parisis ... inde pointijn ... mede begrepen]